Ponúkame:
- Výcvik vodičov na skupiny: M, A1, A2, A, B, T, B-E
- Doškolovacie kurzy
- Školenie vodičov z povolania a vodičov referentských vozidiel
- Predaj autosúčiastok Škoda a iné
- Autoškolácka a motoristická lieratúra
- Preprava