Ponúkame Vám výcvik k získaniu vodièského oprávnenia skupiny B (osobný automobil),niektoré kategórie skupiny A (motocykel), E (náves/príves) za B a kondièné jazdy pre všeky skupiny. 

Ceny pre kurz sk. B , A1 , M a osobitné kurzy bez záverečnej skúšky. 

Kurz na skupiny B

Dohodou + 33 eurový kolok 

Kurz na skupinu A1 (do 125ccm) 

Dohodou + 16,50 eurový kolok 

Kurz na skupinu A2 (do 35kw) 

Dohodou + 16,50 eurový kolok Kurz na skupinu B+T

Dohodou + 66 eurový kolok 

Príves za B do 4250kg (súprava) bez skúšky B+E 96

Dohodou + 10 eurový kolok 

Príves za B do 3500kg (príves) so skúškou B+E

Dohodou + 33 eurový kolok 

Kurz na skupinu B+A1 (nad 17 rokov)

Dohodou + 49,50 eurový kolok 

Kurz na skupinu B+A2 (nad 18 rokov)

Dohodou + 49,50 eurový kolok 

Kurz na skupinu B+A (nad 24 rokov)

Dohodou + 49,50 eurový kolok 

Rozširujúci kurz na skupinu A1/A2 (predložená prax) bez skúšok

Dohodou + 10 eurový kolok 

Rozširujúci kurz na skupinu A2/A (predložená prax) bez skúšok

Dohodou + 10 eurový kolok 

Kondičná jazda

25 eur