Ponúkame Vám výcvik k získaniu vodièského oprávnenia skupiny B (osobný automobil),všetky kategórie skupiny A (motocykel), skupiny T (traktor), E (náves/príves) za B a kondièné jazdy pre všeky skupiny. 

Ceny pre kurz sk. B , A , A1 , M , T a osobitné kurzy bez záverečnej skúšky. 

Kurz na skupiny B

600 eur + 33 eurový kolok 

Kurz na skupinu A (bez obmedzenia) 

Dohodou + 16,50 eurový kolok 

Kurz na skupinu A1 (do 125ccm) 

Dohodou + 16,50 eurový kolok 

Kurz na skupinu A2 (do 35kw) 

Dohodou + 16,50 eurový kolok Kurz na skupinu T

320 eur + 33 eurový kolok 

Kurz na skupinu B+T

900 eur + 66 eurový kolok 

Príves za B do 4250kg (súprava) bez skúšky B+E 96

200 eur + 10 eurový kolok 

Príves za B do 3500kg (príves) so skúškou B+E

240 eur + 33 eurový kolok 

Kurz na skupinu B+A1 (nad 17 rokov)

760 eur + 49,50 eurový kolok 

Kurz na skupinu B+A2 (nad 18 rokov)

820 eur + 49,50 eurový kolok 

Kurz na skupinu B+A (nad 24 rokov)

870 eur + 49,50 eurový kolok 

Rozširujúci kurz na skupinu A1/A2 (predložená prax) bez skúšok

160 eur + 10 eurový kolok 

Rozširujúci kurz na skupinu A2/A (predložená prax) bez skúšok

200 eur + 10 eurový kolok 

Kondičná jazda

20 eur